Župnici

Vlč. Tomislav Ćorluka rođen je 19. lipnja 1961. godine u Nuštru kamo su njegovi roditelji Paško i Ljubica r. Pešorda doselili iz Gruda (BiH). Potječe iz peteročlane obitelji, a brat Petar je također svećenik. Osnovnu školu završio je u Nuštru gdje je kršten, pričešćen i potvrđen. 1976. godine odlazi u Dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu gdje završava prva dva razreda gimnazije te je nastavlja u Biskupijskoj gimnaziji J. J. Strossmayera u Đakovu gdje je maturirao 1980. godine. Iste godine započinje filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu gdje je diplomirao 1986. godine. Vojni rok je služio u Kninu 1982/83. godine. Za đakona je zaređen 1986. godine u Srijemskoj Mitrovici gdje je proveo i svoj đakonski praktikum. Za svećenika je zaređen u Đakovu 29. lipnja 1987. godine. Službu župnog vikara u župi Svih svetih u Đakovu vršio je do 1990. godine kada postaje župnik u Nijemcima. Tu ga je zatekao Domovinski rat te zajedno s župljanima 1991. godine odlazi u progonstvo radi srpske okupacije župe. Gotovo tri godine provodi radeći u Biskupijskom Caritasu u Đakovu, a 1. rujna 1994. godine postaje upraviteljem naše župe gdje ostaje sve do 1. srpnja 1997. godine kada se vraća u svoju župu Nijemci (nakon mirne reintegracije). Danas obnaša službu župnika u župi Svih svetih u Đakovu i dekana đakovačkog dekanata.

 

 

 

Vlč. Robert Farkaš rođen je u Požegi 9. kolovoza 1967. godine od oca Rudolfa iz Osijeka i majke Ankice r. Grozdanić iz Pleternice. Kršten je u župnoj crkvi sv. Terezije Avilske u Požegi (danas katedrali). Osnovnu školu („Rade Končara“, danas „Frana Krste Frankopana“) i dva razreda srednje škole (CUO „Braća Ribar“, danas III. gimnazija) završio je u Osijeku gdje je i odrastao kao član župe sv. Ćirila i Metoda na čelu sa župnikom mr. Josipom Majdandžićem. Tu je primio sakramente prve ispovijedi, pričesti i potvrde. 1984. godine upisuje 3. razred Biskupijske gimnazije J. J. Strossmayera u đakovačkom sjemeništu (tzv. licej) koja danas više ne postoji. Nakon mature (1986.) započinje filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu (sada Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu). Vojni rok je služio u Kerestincu kod Samobora 1988/89. godine. Diplomirao je 1993. godine na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog teologa. Diplomski rad pisao je na povijesno-katehetsku temu: „Život i djelo župnika i katehete Ferde Gerstnera“. Za đakona je zaređen u svibnju 1992. godine u Đakovu, a đakonski praktikum proveo je 1992/3. godine u župi Preslavnog Imena Marijinog u Osijeku 3. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1993. godine također u Đakovu. Mladu misu slavio je 4. srpnja 1993. u crkvi sv. Petra i Pavla u Osijeku (danas konkatedrali). 1. kolovoza iste godine imenovan je župnim vikarom župe sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima gdje je proveo četiri godine. 1. srpnja 1997. godine imenovan je župnikom naše župe. Gdje ostaje sve do 2014.

 

 

 

Vlč. Matej Glavica svećenik je Đakovačko-osječke nadbiskupije. Rođen je u Osijeku 1983. godine. Odrastao je u mjestu Ladimirevci. Sjemenišnu formaciju primio je u Zagrebu i Đakovu. Za svećenika je zaređen 2008. godine. Nakon prve službe u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu, na službi je bio u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. U našoj župi je bio od 2014. do 2016. godine.

 

 

 

 

Vlč. Ladislav Dort rođen je 25.06.1983. u Srijemskoj Mitrovica od oca Petra i majke Vere r. Der te u obitelji ima starijeg brata Josipa. Završivši srednju ekonomsku školu upisuje se u Bogoslovno sjemenište kao svećenički kandidat i Katolički Bogoslovni fakultet u Đakovu. Diplomirao je 2007. godine a za svećenika zaređen na Petrovo 2008. Kapelanske službe obavljao je u župama Uzvišenja sv. Križa u Osijeku i Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Ivankovu. Prva župnička služba bla mu je u Župi Mučeništva sv. Ivana krstitelja u Berku od 2011. te je u isto vrijeme bio upravitelj župa sv. Ane u Čakovcima i sv. Marije Magdalene u Tompojevcima. U našu župu dolazi 2016. godine.