Čitači

U našoj župi redovito čitaju odrasli vjernici. Imamo 13 čitača. Raspoređeni su po svetim misama nedjeljom. A radnim danom dolaze kada žele. Godišnje imamo nekoliko sastanaka. Dobrodošli su i novi čitači. A sadašnji su:

 

 

MARKIĆ DANIELA
MATKOVIĆ MARTINA
MESIĆ RUŽA
RUBIĆ ANĐELKA
TOMIĆ SANJA
TUTIŠ ANITA
DUSPARA MARIJA
KRSTIĆ VLATKA
PAPRATOVIĆ MARIJA
STUBIČAR ANICA
DRAGUN MONIKA
SNJEŽANA GALOVIĆ
MARIJANA HRUŠKAR