Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

 

Misao uz Evanđelje

Perikopa evanđelja nas uvodi u samo središte smisla korizmena vremena, vremena priprave za tvoju Pashu, Gospodine. Ona nas uvodi u bojno polje našega vlastita srca gdje si ti jednom zauvijek pobijedio Zloga koji, ukoliko smo tvoji. više nema nikakve ovlasti nad nama.
Na početku korizme, Isuse, ti se pojavljuješ kao uzor istinskog. autentičnog kršćanina. Ti si svoje djelo otkupljenja učinio. Sada je na nama red da, potaknuti, ohrabreni i prosvijetljeni tvojim primjerom, pobijedimo zlo u našem vlastitu životu. Ti si nam zato i dao primjer da  bismo mogli postupiti kao i ti. Ti si zato i dopustio da ti se đavao, utjelovljenje zla, približi i kuša te. kako bi nam otkrio oružje kojim ga i mi možemo pobijediti u našim kušnjama: dao si nam dar Duha Svetoga, dar Duha koji je tebe nagnao u pustinju i čiju si neodoljivu snagu ćutio u sebi, Isuse, kada si se suočio sa Zlim.
Pustinja je mjesto okršaja sa silama zla. Ona je mjesto užasa za one koji se ne pouzdaju u tebe, Isuse. No za one koji, daleko od ljudske vreve, žele istraživati Božji plan i tražiti Božja uporišta za svoj život, ona je povlašteno mjesto nesmetana susreta s tobom.
Nauči nas, Isuse. da otkrijemo bogatstvo pustinje, da hodočastimo u prostore vlastita srca i u njegovoj tišini otkrijemo i čujemo tvoj govor.
Odagnaj od nas, Isuse, svaki strah. Ti si pobijedio i prišli su ti anđeli da ti služe. Pošalji i nama svoje anđele da nam služe, da nas čuvaju u našim životnim i svakodnevnim kolebanjima.
Kao što si se ti, Isuse, družio sa zvijerima. nauči i nas da se potpuno izručimo Očevoj zaštiti, da se ne bojimo svoje slabe ljudske naravi, nego da je ukrotimo tebi na slavu, tebi koji, budući da si od početka sav Očev, omirotvoruješ sav svijet: i čovjeka i zvijeri, i prirodu.
Za tebe, Isuse, tvoja je kušnja bila vrijeme snažnog opredjeljenja za veliko mesijansko djelo koje je stajalo pred tobom. Mi smo kršćani ukoliko smo sakramentom krsta ucijepljeni u tebe, u tvoje poslanje. Ukoliko kao i ti živimo pod stalnim nagonom Duha koji uvijek nuka na dobro, na to da upoznamo Božji plan s nama i da taj plan, na Boga naslonjen, provedemo u svom životu.
Unatoč neprijateljskoj sili!
Ti si. Isuse, došao da nas otkupiš od starog čovjeka, od ropstva grijehu i uvedeš u Božje kraljevstvo. Vrijeme je da ti povjerujemo, da ti se otvorimo. Pomozi nam, Isuse, da povjerujemo, da krenemo. Pomozi nam da se obratimo i da te prihvatimo kao učitelja života i svjetlo svijeta. Pomozi nam, Isuse, da se potpuno opredijelimo za tebe i da se kraljevstvo Božje istinski nastani u nama.
Po evanđelju nas, Isuse, uvodiš u najdublje tajne bića Božjega, no u isto vrijeme nam otkrivaš i nas same: to da smo miljenici Božji, njegovi sinovi i kćeri, pozvani da živimo s Bogom i da on živi u nama.
Korizma je prigoda da ponovno otkrijemo znakove kojima se Bog i danas nama očituje te da svoje znakove kojima se Bogu predajemo učinimo autentičnim. Pomozi nam, Isuse, da ti dopustimo da ti u nama u svemu budeš pobjednik.

Pročitajte i:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)