Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ’Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.«

»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!’ A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: ‘I prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!’ Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu.«

Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«

Misao uz Evanđelje

Osluškujmo Isusa. Kao i učenicima, i nama danas govori i uvjerava nas da su sva njegova
obećanja i nama darovana:
„U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!’ Ne ulazite u kuću da nešto primite ili
uzmete. Tako čine oni koji su najamnici. Vi ulazite kao oni koji su primili moj mir. Vama sam ga
darovao. Nosite ga u dubinama svoga bića. Obdarite njime svakoga. Posebno obdarite tim tako
potrebnim mirom kuće, domove, obitelji. Želim da sve obitelji procvjetaju mirom, da se u svaku
obitelj vrati sloga, da nestane svađe i zavade. Ja sam vaš mir. Mene donesite i onima kojima
dođete.
Kad se moj mir prelije na tu kuću, onda im navijestite Radosnu vijest. Recite im da je kraljevstvo
Božje blizu. Neka osjete svu ljepotu tog navještaja. Objavite im mene. Liječite bolesnike. Kako je
puno bolesnih ljudi! Kako je puno ranjenih ljudi! Imat ćete do kraja svijeta i vremena pune ruke
posla. Liječite ih u moje ime. Obdarite ih mojim zdravljem. Činite to kao moji učenici. Želim da svi
oni koje susretnete osjete blagoslov i sreću. Neka ozdrave od svojih strahova, od svojih tjeskoba.
Hoću da ozdrave od svoje prošlosti i od svojih životnih rana. Pomognite im da ozdrave od svojih
zlih navika i ovisnosti. Neka ozdrave od svojih opterećenja i kompleksa i od svojih duševnih i
tjelesnih bolesti. Činite to u moje ime. To je prvi navještaj kraljevstva. To je znak da je kraljevstvo
Božje među vama.
Šaljem vas ispred sebe. Budite preteče mojega dolaska u obitelji, u srca svih ljudi. Neka po
vama svaki čovjek otkrije moju dobrotu. Ne bojte se ničega. Ne morate imati sa sobom neku
drugu sigurnost. osim mene. Zato vam ne treba ni torba, ni kesa, ni obuća. Ja sam jedina i
potpuna vaša sigurnost. Na mene se oslonite; sa mnom idite i računajte. Ja ću se brinuti za vaš
mir i za svaku vašu potrebu. Otvorit ću srca ljudi koji će imati za vas potpuno razumijevanje. Sve
što biste htjeli ponijeti sa sobom samo vas može udaljiti od mene. Usudite se krenuti na put
naviještanja Radosne vijesti bez materijalne sigurnosti da biste osjetili snagu moje ljubavi, a ljudi
će po tome osjetiti vjerodostojnost vašeg naviještanja.
I zlodusi će vam se pokoravati. Ispred vas će bježati zlo i stvarat će se preduvjeti za pravi mir.
Ljudsko će srce postati plodnom zemljom za sjeme moje riječi. A vaša će imena biti zapisana na
nebesima. To je bitno. Vi pripadate u knjigu života. Ime je vaše na dlanovima Očeve ruke. Ja vas
neću nikada ostaviti, nikada zaboraviti. vi ste mi na srcu.
Zato, idite hrabro i nosite mir! Primili ste to badava, badava i dajte. Sve proistječe im mene, iz
mog otvorenog Srca.”

Pročitajte i:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)