Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?« Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?« I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!« Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava! Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.

Misao uz Evanđelje

Srce Isusovo, prebistri studenče Božji. operi nas od svakoga grijeha!

Srce Isusovo, balzame dubokih rana, iscijeli našu prošlost!

Srce Isusovo, otvoreno utočište pokajnika, spasi nas od tereta krivnje!

Srce Isusovo, radi nas raspeta ljubavi, razapni nas našoj sebičnosti!

Srce Isusovo, dragovoljno lišeno svake zemaljske sile, oboružaj nas poniznošću!

Srce Isusovo, punino blagosti i milosrđa, pomiluj nas svojom nježnošću!

Srce Isusovo, ranjeno našom zloćom, zagrli nas svojom dobrotom!

Srce Isusovo, ljubavi dokraja razdana, rani nas svojom velikodušnošću!

Srce Isusovo, sunce milosti i života, ogrij nas na svojoj vatri!

Srce Isusovo, živa riječi mudrosti, pouči nas svjetlom svoje Riječi!

Srce Isusovo, glase najboljeg savjeta, prati nas na našim putevima!

Srce Isusovo, kraljevstvo Božje među nama, osvoji nas za sebe!

Srce Isusovo, na smrt ranjeno ljudskom mržnjom, oživi nas snagom praštanja!

Srce Isusovo, razrušitelju svih neprijateljstava, učini nas svojim prijateljima!

Srce Isusovo, boravište siromaha, zaštiti nas od suvišnih želja!

Srce Isusovo, ražareno čežnjom, razbuktaj u nama glad za Bogom!

Srce Isusovo, prepuno nježnosti, prigrli nas u svoje naručje!

Srce Isusovo, sjaju svih ljepota, obasjaj nas istinom!

Srce Isusovo, vedrino naših dana, razbistri nas za novu nadu!

Srce Isusovo, kruno neba i zemlje, ovjenčaj nas svojom slavom!

Srce Isusovo, središte svemira, privuci nas sve k sebi!

Srce Isusovo. probodeno radi nas, otmi nas kraljevstvu tame!

Srce Isusovo, probodeno našim čovještvom, probodi nas svojim križem spasenja!

Srce Isusovo, probodeno Božjom sebedarnom ljubavlju ispuni nas Duhom Svetim!

 

Pročitajte i:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)