Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«

 

Misao uz Evanđelje

Bože, Oče! Tvoj te je Sin zazivao sinovskim, djetinjim tepanjem izgovarajući riječ “Abba”. Mi bismo to rekli u djetinjoj slobodi riječju “Tata”, odnosno nekom drugom sličnom riječju. Teško nam je i zamisliti, Oče, da tebi, velikom i uzvišenom, neizrecivom i sveznajućem, vječnom i svemogućem, progovorimo tu riječ djetinjeg tepanja, tj. riječ “Tata”. A ipak, Isus nam je rekao da nećemo u Kraljevstvo Božje ako ne budemo znali reći tu riječ, ako u odnosu na tebe ne budemo kao djeca. Možda smo još uvijek previše ozbiljni, možda se pred tobom još uvijek pravimo previše važni, veliki, a samo ti si nezamjenjiv, samo ti si velik. Udijeli nam Duh svoga, Duha Svetoga, Duha posinstva koji će nam omogućiti da tepamo na taj način. Nismo primili Duha ropstva, nego Duha sinovstva i smijemo tim načinom pristupiti tebi, Oče! Slavimo te u tajni tvoje prve božanske osobe, u tajni tvoje ljubavi kojom si nas stvorio i kojom nas uzdržavaš u životu. Bože, Oče, daj nam slobode i ljubavi da te mognemo slaviti i blagoslivljati u punoj slobodi i istini!

 Bože Sine, Isuse! Tako si nam blizu! Postao si čovjekom, djetetom, jednim od nas. Prepoznajemo te u tvojem Utjelovljenju. Ispovijedamo vjeru da si od vijeka u krilu Očevu, da si Jedinorođeni Sin Božji! Ti si u Presvetom Trojstvu druga božanska osoba. Međutim, Isuse, mi te poznamo kao Isusa, kao brata, kao Spasitelja. Poznamo te kao onoga po kojem nam je Otac neizrecivo blizu, kao onoga koji nam je objavio Oca. U tebi i po tebi i sami sebe prepoznajemo u dostojanstvu djece Božje. Isuse, objavljuj nam neprestano tu tajnu Boga Oca; daj nam uvijek novo iskustvo da nas Otac ljubi i da možemo svoj život povjeriti njegovom srcu. Hvala ti za sve što si učinio za nas!

 Bože, Duše Sveti! Prodahni nas Duhom istine i ljubavi. Upoznaj nas s Ocem; stavi u naša srca i na naša usta molitvu. Daj da djetinjim srcem molimo. Otvori nas potpuno za Sina, za Isusa. Samo u tebi i po tebi možemo Isusa zazvati i priznati Gospodinom. Učini to u našim srcima, u dubinama bića, Duše Sveti! Neka nas zahvati tvoja ljubav, tvoje oduševljenje, tvoja životvorna snaga. Dođi, Duše Sveti i ispuni nas svojom snagom.

 Slavimo te, Oče, Sine, Duše Sveti! Jedinstven si u tajni božanstva; osobit si u tajni triju osoba! Ti si Bog s nama, Bog za nas, milosrdan i vjeran, spor na srdžbu, bogat dobrotom! Budi blagoslovljen, Bože naš!

 

Pročitajte i:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)